: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
 • Việt Nam được kết nạp vào Liên đoàn Văn hóa dân gian thế giới

  04/04/2017 09:10

  Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp (CCV) vừa chính thức được kết nạp vào Liên đoàn Văn hóa dân gian thế giới (IGF) và trở thành thành viên thứ 56 của tổ chức này tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Điều hành IGF ngày 31/3 ở Paris.

 • Ứng dụng văn hóa dân gian vào công tác nghiên cứu đô thị

  02/12/2017 08:05

  Ở nước ta tính đa dạng đặc thù văn hóa nổi trội nên khả năng ứng dụng văn hóa dân gian để giải quyết các nhiệm vụ cuộc sống càng cấp bách, nhất là trong nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực đô thị hiện nay.

 • Văn hóa dân gian vùng dân tộc thiểu số: Chưa được coi trọng đúng mức

  17/12/2018 07:00

  GS Tô Ngọc Thanh tại hội thảo “Bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá dân gian của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam” đã cho rằng: Cấu trúc văn hóa truyền thống đang có những biến đổi trong quá trình tái cấu trúc, xây dựng nền văn hóa đương đại và đặt ra những vấn đề cấp bách đối với chính sách văn hóa hiện nay.