: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Doanh nghiệp và văn hóa kinh doanh

    18/05/2019 07:00

    Nói về văn hóa doanh nghiệp (DN), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng nhấn mạnh: Văn hóa DN không chỉ là hình ảnh DN, mà còn là hình ảnh quốc gia; là cầu nối hữu hiệu nhất để hòa nhập, hội nhập khu vực và thế giới. 

  • Văn hóa kinh doanh và sự sống còn của doanh nghiệp

    06/11/2016 08:05

    Doanh nhân, doanh nghiệp chỉ lấy lợi ích cá nhân làm đầu, không coi trọng lợi ích khách hàng, không quan tâm hoặc làm tổn hại đến lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia là những người ở tầng văn hóa thấp. Họ là những người thiếu đạo đức kinh doanh, thiếu văn hóa. Với những DN, doanh nhân có tư tưởng kinh doanh như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị gục ngã trên thương trường.