: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Khoa cử Nho học Việt Nam 100 năm nhìn lại

    13/08/2019 07:06

    Ngày 15/8, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo quốc tế “Khoa cử Nho học Việt Nam (1075-1919) 100 năm nhìn lại”. Với quy mô lớn gồm 3 tiểu ban cùng thảo luận và trình bày nhiều vấn đề, chắc chắn đây sẽ là một sự kiện lớn của ngành khoa học xã hội trong năm 2019. Với tư tưởng dùng khoa cử chọn hiền tài bổ nhiệm làm quan, trong suốt 844 năm tồn tại, khoa cử Nho học Việt Nam chắc chắn nảy sinh biết bao nhiêu câu chuyện thú vị…

  • 40 năm chiến tranh bảo vệ Tổ quốc: Những tháng ngày không thể lãng quên

    16/02/2019 07:30

    Sáng 15/2, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc - 40 năm nhìn lại (1979-2019)”. 60 báo cáo tham luận tại Hội thảo tập trung vào những vấn đề cơ bản, khẳng định sự thật lịch sử và tính chính nghĩa của Việt Nam trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.