: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Họa vô đơn chí

    26/03/2020 08:00

    Ở Nam Định, xét mức độ tai tiếng, để lại nhiều hệ lụy xã hội, khó có dự án nào sánh bằng dự án xây dựng KCN Mỹ Trung (Mỹ Lộc). Chuyện là, năm 2006, UBND tỉnh Nam Định giao cho Công ty CP Công nghiệp tàu thuỷ Hoàng Anh (trước đây thuộc Tập đoàn Vinasin, nay thuộc TCT Công nghiệp tàu thủy Việt Nam) làm chủ đầu tư, kinh doanh hạ tầng KCN Mỹ Trung. Để có đất giao cho Công ty Hoàng Anh, trước đó chính quyền tỉnh đã thu hồi đất nông nghiệp, đất ở của nhiều hộ dân địa phương...