: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nhiệm vụ tham gia xây dựng chính sách, pháp luật

    06/09/2018 09:05

    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò quan trọng trong công tác tham gia xây dựng pháp luật. Nhiệm vụ này xuất phát từ quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật MTTQ Việt Nam, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật liên quan.

  • Xây dựng chính sách hỗ trợ diêm dân

    07/06/2016 08:05

    Ngày 6/6, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa có văn bản thống nhất chủ trương xây dựng Chính sách hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh muối sạch, tại đồng muối Sa Huỳnh (xã Phổ​ Thạnh, huyện Đức Phổ) giai đoạn 2016-2020. ​