: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Tái cơ cấu để xóa thẻ vàng

    31/08/2018 09:00

    Với mục đích “xóa thẻ vàng” giành lại thẻ xanh để có thể tiếp tục xuất khẩu thủy sản vào châu Âu, các DN (DN) thủy sản Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các động thái nhằm khắc phục thẻ vàng. Mặc dù vậy, trên thực tế, hải sản Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.