: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:01 26/09/2019

Đề xuất thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Bộ Tài chính công bố dự thảo Quyết định thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam để lấy ý kiến rộng rãi.

Theo đó, dự thảo Quyết định quy định Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tên giao dịch quốc tế sẽ là Vietnam Stock Exchange (tên viết tắt là VNX) và đặt trụ sở chính tại Hà Nội. Các công ty do Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

H. Hương