: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:38 19/08/2019

Giảm một số loại phí, lệ phí cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin DN, lệ phí đăng ký DN có hiệu lực từ ngày 20/9 tới.

Theo đó, một số mức phí sẽ được điều chỉnh giảm. Cụ thể lệ phí đăng ký DN (bao gồm: cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký DN và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của DN) được giảm từ mức hiện hành từ 100.000 - 200.000 đồng/lần (tùy từng loại phí), xuống một mức chung là 50.000 đồng/lần.

Ngoài ra, phí công bố nội dung đăng ký DN được giảm từ 300.000 đồng xuống còn 100.000 đồng/lần; Phí cung cấp thông tin DN theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên giảm từ 5 triệu đồng/tháng xuống còn 4,5 triệu đồng/tháng.

H.H.