: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:24 21/03/2018

Hà Nội: Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế

Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế TP Hà Nội vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã về viêc tăng cường các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố.

Cụ thể năm 2017, thành phố đã đôn đốc thu hồi nợ đọng được hơn 12,7 nghìn tỷ đồng tiền thuế nợ những năm trước chuyển sang. Trong đó, số nợ trên dưới 90 ngày có xu hướng giảm dần qua từng tháng. Đến 31/12/2017 số tiền thuế nợ trên dưới 90 ngày giảm 4.132 tỷ đồng (tương đương 22%) so với cùng kỳ năm 2016. 

Trong năm 2018, tình hình nợ đọng thuế, phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn vẫn là một trong những thách thức lớn, do vậy Ban chỉ đạo yêu cầu Cục Thuế Hà Nội giao chỉ tiêu thu nợ đến từng quận, huyện, thị xã; đảm bảo tỷ lệ nợ trên tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018 không vượt quá 5%.

T.Hằng