: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:32 16/03/2020

Hà Nội: Thực hiện giãn, giảm, gia hạn nộp thuế

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Cục Thuế Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan, rà soát danh sách hộ, cá nhân bị ảnh hưởng và thực hiện giãn, giảm, gia hạn nộp thuế theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

Theo ông Mai Sơn- Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội,  lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội yêu cầu các chi cục thuế chủ động tham mưu, báo cáo UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp với cơ quan thuế trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hộ, cá nhân kinh doanh, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả.

Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cũng đã giao Phòng Kiểm tra nội bộ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật của cán bộ công chức, xử lý nghiêm trường hợp cán bộ công chức lợi dụng chính sách, làm sai quy định.                                        

M.Sơn