: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:20 18/08/2018

Hải Phòng: Rà soát cá nhân có thu nhập từ Google, Youtube, Facebook

Mới đây, Cục Thuế TP Hải Phòng đã có công văn gửi các ngân hàng trên địa bàn thành phố Hải Phòng phối hợp rà soát cá nhân có thu nhập từ Google, Youtube, Facebook.

Theo đó, Cục Thuế Hải Phòng đề nghị các ngân hàng sau khi rà soát, gửi danh sách các tổ chức cá nhân có thu nhập này về Cục Thuế Hải Phòng. Đồng thời, đề nghị các ngân hàng chủ động khấu trừ thuế tại nguồn khi có phát sinh nghĩa vụ thuế để nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Theo Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì các cá nhân có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng mức thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên phải nộp thuế 7% trên tổng thu nhập. Trong đó, bao gồm 2% thuế thu nhập cá nhân và 5% thuế giá trị gia tăng.  

 V.Tuấn