: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:52 28/04/2020

Hơn 46.500 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thuế, tính đến hết ngày 26/4, cả nước có tổng cộng trên 46.500 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan Thuế với tổng số tiền gia hạn là 7.374,1 tỷ đồng.

Trong đó gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp là 7.367 tỷ đồng (bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng là 1.432 tỷ đồng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 4.977 tỷ đồng, tiền thuê đất là 958 tỷ đồng), gia hạn đối với cá nhân là 7,1 tỷ đồng (bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng và tiền thuế thu nhập cá nhân).

Đối với trường hợp người nộp thuế không thực hiện gửi Giấy đề nghị gia hạn theo phương thức điện tử thì cơ quan Thuế sẽ tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất của người nộp thuế qua đường bưu chính hoặc tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế theo quy trình tiếp nhận hồ sơ thuế hiện hành.           

                T.Hằng