: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:41 07/09/2019

Khách hàng phá sản sẽ được xem xét xóa nợ gốc

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư  số 57/2019/ TT - BTC  hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 15/10 tới. Theo đó, trường hợp khách hàng phá sản, sẽ được xem xét xóa nợ gốc.

Để được xóa nợ gốc, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện sau: Gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh của 2 năm liền kề trước năm đề nghị xóa nợ gốc bị lỗ và còn lỗ lũy kế, không trả được một phần hoặc toàn bộ nợ gốc đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký, có tổn thất về vốn, tài sản; trường hợp khách hàng được xóa một phần nợ gốc phải có phương án sản xuất kinh doanh và phương án trả nợ còn lại khả thi sau khi được xóa một phần nợ gốc (trừ trường hợp khách hàng bị phá sản)…    

H.H.