: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:30:00 - Thứ bảy, 07/07/2018

Nợ xấu giảm, ngân hàng tự tin

Nhiều ngân hàng kỳ vọng, việc huy động vốn thời gian cuối năm sẽ tốt hơn. Các tổ chức tín dụng dự kiến đến cuối năm 2018, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng có thể giữ ở mức thấp

Nợ xấu giảm, ngân hàng tự tin

Hoạt động thanh khoản các ngân hàng được cho là tích cực.

Theo kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh mới nhất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Dự báo, thống kê công bố, các tổ chức tín dụng kỳ vọng huy động vốn đến cuối năm nay tăng trưởng cao hơn so với cuối năm 2017. Trong quý III/2018, 82,5% tổ chức tín dụng kỳ vọng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng “ổn định” và 6,5% tổ chức tín dụng kỳ vọng rủi ro “giảm”. Trên cơ sở đó, các tổ chức tín dụng dự kiến đến cuối năm 2018, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng có thể giữ ở mức thấp và hầu hết các nhóm tổ chức tín dụng dự kiến tỷ lệ nợ xấu thấp hơn so với cuối năm trước. 

Các tổ chức tín dụng cho biết, thanh khoản của hệ thống ngân hàng hiện đang duy trì trạng thái “tốt” đối với cả VNĐ cũng như ngoại tệ và được kỳ vọng tiếp tục khả quan trong quý tới và cả năm 2018. 

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, Tổng cục Thống kê cho biết, tính đến thời điểm 20/6/2018, tổng phương tiện thanh toán tăng 7,96% so với cuối năm 2017 (cùng kỳ năm trước tăng 5,69%). Huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 7,78% (cùng kỳ năm 2017 tăng 5,89%). Mặt bằng lãi suất được giữ ổn định, lãi suất cho vay phổ biến ở mức 6%-9%/năm đối với ngắn hạn (khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, mức tín nhiệm cao, lãi suất cho vay từ 4%-5%/ năm); 9%-11%/năm đối với trung và dài hạn.  Tỷ lệ nợ xấu đã giảm xuống còn khoảng 2,3% (cuối năm 2017 là 2,5%). 

Thời gian tới, 76,1% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ ”cải thiện” trong quý III/2018 và 82,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ ”cải thiện” trong cả năm 2018 so với năm 2017, trong đó 20,7-32,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng “cải thiện nhiều”. 88% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế trong năm 2018 của đơn vị tăng trưởng dương so với năm 2017, với lợi nhuận toàn hệ thống kỳ vọng tăng trưởng bình quân 19,05% trong năm 2018.

Trên cơ sở kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động vốn - cho vay duy trì ổn định trong Quý III/2018 và cả năm 2018, các tổ chức tín dụng kỳ vọng huy động vốn toàn hệ thống tổ chức tín dụng tăng trưởng bình quân 5,45% trong Quý III/2018 (cao hơn so với mức tăng thực tế của cùng kỳ năm 2017) và tăng 16,51% trong cả năm 2018 (cao hơn mức tăng thực tế của năm 2017), nhưng đã điều chỉnh giảm nhẹ so với mức bình quân kỳ vọng 16,65% ghi nhận tại kỳ điều tra Quý I/2018. Ngoài ra, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng 5,99% trong Quý III/2018 (cao gấp 2 lần mức tăng thực tế của cùng kỳ năm 2017).

Trước đó nhiều ngân hàng lớn đã có thông tin kinh doanh sáng sủa. Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietcombank, cho biết lợi nhuận 6 tháng đầu năm nay dự kiến sẽ đạt hơn 50% chỉ tiêu đặt ra cho cả năm. Ngân hàng này đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018 ở mức 12.000 tỷ đồng. Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định, năm 2018, cổ phiếu ngân hàng sẽ là một trong nhóm cổ phiếu chủ lực. Đó là nhờ hoạt động của ngành ngân hàng sẽ tiếp tục hiệu quả, kéo theo diễn biến tích cực về mặt doanh thu. 

Nhiều chuyên gia cho biết, một số ngân hàng có kết quả kinh doanh khả quan, nhưng do phải trích lập thêm dự phòng nợ xấu theo các quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nên có thể con số lợi nhuận sẽ giảm. Song đà tăng trưởng sẽ được phát huy sang quý 3.  

T.Hằng