: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Khi ngân hàng lên chuyến tàu 4.0

Tất nhiên, đây không chỉ là thời cơ và thách thức đối với riêng ngành ngân hàng. Tuy nhiên, với vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế, thì việc tiên phong của ngân hàng là cần thiết. Ông Phạm Tiến Dũng-Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) đã trao đổi về vấn đề này.