: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:00 14/06/2019

Quỹ bình ổn giá xăng dầu âm hơn 620 tỷ đồng

Ngày 13/6, Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đến hết quý I/2019 đang âm 620,643 tỷ đồng. 

Theo đó, trong quý I/2019, tổng số trích quỹ BOG (từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/3/2019) là 1.659,258 tỷ đồng; số sử dụng quỹ (từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/3/2019) là 5.787,683 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư quỹ 3,406 tỷ đồng. Trước đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018 là 3.504,376 tỷ đồng. 

Bộ Tài chính cho việc việc công khai quỹ nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

H.H.