: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
05:00:28 27/09/2019

Thái Bình: 9 tháng thu hút thêm gần 14.800 tỷ đồng đầu tư

Trong 9 tháng đầu năm 2019, có 111 dự án được tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 14.800 tỷ đồng (tăng 25% về số dự án, 3,6 lần về vốn so với kết quả thu hút đầu tư cùng kỳ năm 2018).

Trong số 83 dự án FDI đang còn hiệu lực đầu tư (tổng vốn đầu tư 650 triệu USD) trên địa bàn tỉnh, có 72 dự án đang hoạt động.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh có thêm 638 DN, 81 chi nhánh, văn phòng đại diện được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh (tổng vốn đăng ký gần 6.689 tỷ đồng). Hiện tại tỉnh đang tập trung hoàn thành lập quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình và các phân khu, đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư vào khu kinh tế rộng hơn 30.000 ha này... 

Nam Dương