: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:10 08/12/2018

Xóa nợ thuế cho một công ty đã cổ phần hóa

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 3519/QĐ-TCHQ ngày 4/12/2018 xóa 807.356 triệu đồng tiền nợ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với Công ty cổ phần Hàng hải Bình Định do đã cổ phần hóa.

Cụ thể, số tiền Công ty cổ phần Hàng hải Bình Định được xóa là nợ thuế tiêu thụ đặc biệt là 803.167 triệu đồng và tiền phạt chậm nộp là 4.189 triệu đồng tại Cục Hải quan Bình Định. 

Công ty cổ phần Hàng hải Bình Định trước đây là Công ty Hàng hải thương mại Bình Định, khoản nợ thuế được xóa là khoản tiền thuế, tiền phạt chậm của DN nhà nước thuộc tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 1/7/2007 của Công ty Hàng hải thương mại Bình Định.      

H.H.