Tái hiện nghi lễ tế Đàn Nam Giao thành Nhà Hồ

Ngày 20/3, tại chân núi Đún Sơn, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 617 năm Vương triều Hồ khai Đàn tế Nam Giao (1402 -2019) và kỷ niệm 597 năm Ngày mất của Hoàng đế Hồ Quý Ly.

Tái hiện nghi lễ tế Đàn Nam Giao thành Nhà Hồ

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa. Lễ