Tân Chủ tịch Trần Thanh Mẫn: Tăng cường phối hợp vì nhiệm vụ chung

    H.Nhi Ảnh: Thành Trung

Chúc mừng tân Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và tân Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, các cơ quan, tổ chức mong muốn sự phối hợp giữa MTTQ với các cơ quan, tổ chức ngày càng chặt chẽ, phục vụ nhiệm vụ chung.

Ban Dân nguyện, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chúc mừng tân Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng.

Sáng 23/6, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân nguyện Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Báo Đại Đoàn kết, các Ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam; lãnh đạo thành phố Cần Thơ, Kiên Giang; Báo Người Cao tuổi Việt Nam; Tập đoàn Viễn thông Quốc tế… đã đến chúc mừng Ủy viên Trung ương Đảng, tân Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 và tân Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam  Nguyễn Hữu Dũng.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tân Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải mong muốn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm phối hợp với Ban Dân nguyện trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đáp ứng các ý kiến của cử tri trước Quốc hội.

Ban Nội chính Trung ương chúc mừng tân Chủ tịch Trần Thanh Mẫn.

Tiến tới việc thực hiện Nghị quyết 753, Trưởng Ban Dân nguyện mong Chủ tịch chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Dân nguyện.

Chúc mừng tân Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc mong rằng, Mặt trận sẽ vận động được sức mạnh của xã hội, quần chúng nhân dân trong giám sát phòng chống thamnhũng, lãng phí. 

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chúc mừng tân Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Bùi Văn Cường gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Chủ tịch Trần Thanh Mẫn. 

Ông Cường bày tỏ mong muốn với cương vị mới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp tục cùng với Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục lãnh đạo hệ thống Mặt trận thực hiện tốt các nhiệm vụ; đồng thời thường xuyên quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong đó có Tổng LĐLĐ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chúc mừng tân Chủ tịch Trần Thanh Mẫn.

Cảm ơn đại diện các ban ngành, tổ chức thành viên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp với UBTƯ MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và Nghị quyết TW 4 (khóa 12) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đặc biệt, đẩy mạnh công tác giám sát phản biện, triển khai sâu rộng, có hiệu quả Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam chúc mừng tân Chủ tịch Trần Thanh Mẫn.

Tổng Biên tập Hồng Thanh Quang, đại diện tập thể cán bộ, công chức, viên chức, PV, BTV Báo Đại Đoàn Kết tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Trần Thanh Mẫn.

Nhận hoa và chúc mừng từ Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, tân Chủ tịch nhấn mạnh: Ban Thường trực sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm và đóng góp vào công tác Mặt trận ngày càng vững mạnh. Đảng đoàn, Ban Thường trực cùng quyết tâm, quyết đoán, quyết liệt và quyết làm. 

MTTQ TP Cần Thơ chúc mừng tân Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và tân Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng.

Nhân dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang cùng nhiều đoàn cũng tới chúc mừng ông Trần Thanh Mẫn được hiệp thương cử làm Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và ông Nguyễn Hữu Dũng được hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Chợ tiền tỷ... bỏ hoang

Chợ tiền tỷ... bỏ hoang

Không những gây lãng phí ngân sách, đất đai, những khu chợ được đầu tư tiền tỷ bỏ hoang nhiều năm khiến người dân bất bình.

Xem nhiều nhất