Tăng cường đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hương Thu

Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tăng cường đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa - Ảnh 1
Thúc đẩy đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa giúp tăng hiệu quả sản xuất.

Theo thống kê, khu vực doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa hiện chiếm khoảng 98% tổng số DN đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp tới 45% GDP, 31% vào tổng số thu ngân sách và thu hút hơn 5 triệu lao động. Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã đặt các DN này phải đối mặt với những tác động tiêu cực chưa từng có trong hoạt động sản xuất - kinh doanh. Nay trở lại sản xuất, nhiều DN đã tìm kiếm các giải pháp, chủ động đón đầu cơ hội để hồi phục và phát triển.

Trong đó, việc đào tạo nghề cho lao động trong DN nhỏ và vừa là vấn đề đặt ra bởi sau một thời gian nghỉ dịch, các DN đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc. 

Để thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các nội dung sau đây:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa;sắp xếp, bố trí nguồn lực, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của địa phương; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Việc tổ chức hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Thứ ba, định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hằng năm, gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) về tình hình triển khai hỗ trợ hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa theo phạm vi quản lý để tổng hợp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp).

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất