Tăng cường hoạt động thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng

Tuệ Phương

Ngày 5/1, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổng kết công tác giám sát, phản biện xã hội, thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Theo đó, trong năm 2022, các Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức giám sát 5.145 vụ việc, phát hiện 622 vụ có dấu hiệu vi phạm; kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền 622 vụ việc; các cấp chính quyền và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 605 vụ việc. Thông qua hoạt động giám sát đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi 6 triệu đồng và 2.205,7 m2 đất. Các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thành phố tham gia giám sát 3.927 công trình, dự án. Qua đó, phát hiện 202 vụ vi phạm, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời 199 vụ...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường khẳng định, năm 2023, Ủy ban MTTQ thành phố xác định căn cứ tình hình thực tiễn ở từng địa phương, cơ sở, chủ động xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động, tập trung lựa chọn và cụ thể hóa bằng những nội dung giám sát cụ thể đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với trách nhiệm của từng thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Tổ chức thực hiện hoạt động giám sát theo Luật đầu tư công, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 159/2016/NĐ-CP của Chính Phủ, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá, đầu tư. Kịp thời nắm tình hình và phản ánh những kiến nghị của nhân dân địa phương đối với các cơ quan, cấp có thẩm quyền; đề xuất biện pháp giải quyết để giúp MTTQ giám sát các cơ quan có trách nhiệm giải quyết, tập trung giải quyết vướng mắc từ cơ sở; chủ động cập nhật những văn bản mới, các chủ trương mới. Tăng cường giám sát theo ý kiến của cử tri, nhân dân; phát huy vai trò của người có uy tín để cùng tham gia giám sát, phản biện xã hội...

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã khen thưởng 30 Ban Thanh tra nhân dân; 30 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động giám sát - phản biện xã hội; 135 cá nhân tiêu biểu trong hoạt động giám sát, thanh tra nhân dân, phản biện xã hội.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Trao sinh kế để người dân thoát nghèo

Trao sinh kế để người dân thoát nghèo

Chương trình “Đàn ngan khăn quàng đỏ” và “Lợn giống cho người nghèo” do Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đã và đang triển khai, thực hiện từng bước giúp các hộ nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống.

Xem nhiều nhất