Tăng cường phối hợp, chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Tiến Đạt

Chiều 19/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức cuộc họp về việc triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Dự cuộc họp có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tăng cường phối hợp, chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại cuộc họp.

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam là sự kiện quan trọng, góp phần ôn lại lịch sử vẻ vang Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Tại buổi họp, các đại biểu đã được nghe đề án tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và những ý kiến đóng góp, xây dựng đề án. 

Theo đó, buổi lễ kỷ niệm phải tạo được không khí phấn khởi và sự đồng thuận xã hội, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chung sức, chung lòng thực hiện các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Tăng cường phối hợp, chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam - 1

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại cuộc họp.

Đồng thời, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức chu đáo, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm và có sức lan tỏa sâu rộng, đồng thời phải tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí. 

Phát biểu tại buổi họp, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ UBTƯ MTTQ Việt Nam về phương pháp thực hiện để đảm bảo tính hợp lý trong việc ban hành đề án, kế hoạch thực hiện chương trình. 

Tăng cường phối hợp, chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam - 2

Quang cảnh cuộc họp.

Về nội dung thực hiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, chương trình cần có đầy đủ 6 hoạt động đã nêu trong thông báo kết luận, trong đó, cần xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian tổ chức thực hiện; bên cạnh đó, về kinh phí thực hiện, cần thực hiện đúng theo phân cấp ngân sách được pháp luật quy định. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các ban, đơn vị cần xây dựng kế hoạch chi tiết về nội dung chương trình cụ thể và kinh phí thực hiện; đồng thời khẳng định, trong quá trình phối hợp thực hiện cùng UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tích cực đôn đốc, tập trung thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra, làm sao để dịp lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam thực sự là ngày hội của toàn dân. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất