Tặng quà cho lao động nữ ngày 8-3 được tối đa bao nhiêu tiền?

Theo Vnexpress

Người sử dụng lao động có buộc phải tặng quà cho chị em trong doanh nghiệp nhân ngày 8/3 không?

Nếu người sử dụng lao động không tặng quà thì công đoàn cơ sở có làm việc này không? Pháp luật quy định gì việc tặng quà ngày 8-3 trong doanh nghiệp? 

Luật sư  Phạm Thanh Bình (Giám đốc Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội) trả lời:

Theo các hướng dẫn về Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động mà doanh nghiệp có hóa đơn, chứng từ gồm: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con cái của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nếu tổng số chi không quá một tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế thì khoản này là một trong những khoản chi thực tế phát sinh liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy, pháp luật hiện hành không hạn chế người sử dụng lao động tặng quà cho lao động nữ dịp 8/3, nếu việc tặng quà nằm trong giới hạn nhất định (một tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế) thì sẽ được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài ra, theo điểm 3.7 khoản 3 điều 6 Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở ban hành kèm theo Quyết định 1910 ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, một trong những nội dung chi tài chính công đoàn cơ sở là: chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Dân số 26/12.

Theo đó, Ban chấp hành công đoàn cơ sở sẽ căn cứ tình hình tài chính của công đoàn mà có thể chi hoặc không chi trong việc tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Nếu chi thì có thể chi quà bằng hiện vật hoặc hình thức khác tùy theo năng lực tài chính công đoàn. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất