Tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tiến Đạt

Sáng 2/11, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số (DTTS). Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng gần 5.000 đại biểu tại 68 điểm cầu trực tuyến các tỉnh, thành phố, quận, huyện trên cả nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến các chuyên đề gồm những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng về công tác dân tộc, phổ biến, quán triệt Chương trình hành động số 06/CTr-MTTW-UB ngày 30/6/2021; một số nội dung công tác dân tộc của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới và phổ biến, quán triệt Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Trình bày một số nội dung công tác dân tộc của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới, ông Vũ Đăng Minh, Trưởng ban Dân tộc UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi phải tập trung xây dựng vùng dân tộc và miền núi phát triển nhanh về kinh tế, văn hóa, xã hội, vững mạnh về an ninh, quốc phòng, xứng đáng với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của cả nước, là nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện tốt công tác vận động đồng bào các DTTS, cán bộ Mặt trận cần nói phải đi đôi với làm; phải tạo được mô hình tiên tiến từng mặt, ở từng vùng, từng dân tộc để đồng bào tin và làm theo; khi giao tiếp với đồng bào DTTS phải thể hiện đầy đủ sự bình đẳng và quý trọng đối với đồng bào. Cùng với đó, cán bộ, đảng viên làm công tác ở vùng đồng bào DTTS phải nêu cao đạo đức cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, chú ý tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào để kịp thời giải quyết những vấn đề đồng bào đặt ra hoặc báo cáo với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nhắc tới một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân tộc từ nay đến hết năm 2021 và năm 2022 là tham gia phòng, chống dịch Covid-19, ông Vũ Đăng Minh cho rằng, để làm tốt nhiệm vụ đề ra, MTTQ Việt Nam các cấp cần phát huy đúng chức năng, vai trò trong tăng cường công tác giám sát đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi kinh tế, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các người dân, người lao động, người sử dụng lao động và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19.

Ông Vũ Đăng Minh, Trưởng ban Dân tộc UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Ông Vũ Đăng Minh, Trưởng ban Dân tộc UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII, Đảng đã chủ trương chú trọng đến tính đặc thù của từng vùng có đông đồng bào DTTS trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc. Đây được xem là điểm mới có ý nghĩa hết sức quan trọng để phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng nhằm đảm bảo phù hợp với bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của từng vùng cũng như từng dân tộc. 

Điểm mới này không chỉ giúp cho việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS mà còn khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, bởi từng vùng hay mỗi dân tộc đều có những đặc điểm khác nhau, nhất là các đặc điểm về bản sắc văn hoá truyền thống, góp phần giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển, tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng có đông đồng bào DTTS, nhất là các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây duyên hải miền Trung.

Để thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân tộc trong văn kiện Đại hội XIII, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, trong thời gian tới, MTTQ các cấp cần quyết tâm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân tộc; tiến hành triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thu hẹp dần khoảng cách về mức sống của đồng bào DTTS so với bình quân chung của cả nước.

Cùng với đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá và tập quán của các dân tộc; kiên quyết xóa bỏ các hủ tục lạc hậu và sớm chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tăng cường xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nhất là ở những vùng trọng điểm, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt cần chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên là người DTTS, kết hợp đẩy mạnh việc quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sử dụng hợp lý cán bộ người DTTS trong thời kỳ mới theo quy định; đồng thời có chính sách đặc thù trong việc tuyển dụng công chức, viên chức đối với người DTTS, nhất là nhóm DTTS rất ít người, nhóm DTTS còn nhiều khó khăn; Chú trọng phát hiện, quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện tốt chính sách sử dụng, đãi ngộ cán bộ người DTTS, có cơ chế, chính sách biểu dương, tôn vinh những người có uy tín, già làng, trưởng bản có nhiều đóng góp cho công tác dân tộc.

Từ những nội dung được đề cập tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, đại biểu tham dự cần tiếp thu và cập nhật đầy đủ thông tin để từ đó phát huy hiệu quả vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam là người DTTS trong tuyên truyền, vận động bà con nhằm góp phần chăm lo tốt hơn nữa đời sống của bà con vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn.     

“Cần đẩy mạnh công tác phối hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ở vùng dân tộc và miền núi vững chắc, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù trong việc chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Đồng thời, không để xảy ra các “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự, nhất là các địa bàn chiến lược xung yếu như vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Tây duyên hải miền Trung”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Đi tìm vẻ đẹp của làng

Đi tìm vẻ đẹp của làng

Đến nhiều làng quê bây giờ, tôi không khỏi xót xa vì làng xã bây giờ nhiều giá trị đã mất đi. Cũng may, vẫn còn những góc làng gìn giữ được nét đẹp cổ kính, giản dị ...
Mâm cao cỗ đầy

Mâm cao cỗ đầy

Thời trước chỉ nhà giàu mới có mâm đồng, còn rặt mâm gỗ.
Lan man chuyện ‘xứ’

Lan man chuyện ‘xứ’

Có thể hiểu “xứ” là chỉ “nơi chốn” là về một vùng đất nào đó nhưng cách dân gian ta sử dụng từ “xứ” ngẫm ra có nhiều cái hay, có nhiều thú vị .
Đắk Nông du ký

Đắk Nông du ký

Gia Nghĩa thức dậy rồi. Cuối tháng 3 thời tiết chuyển từ mùa khô sang mùa mưa nên có chút sương mờ. Trời se se lạnh...
Khèn lên man điệu…

Khèn lên man điệu…

Được nghe nghệ nhân dân gian Giàng Seo Gà - người dân tộc Mông, cất lên tiếng khèn thì tôi giật mình: Đúng là man điệu thật.
Cây lộc và trái vàng ở Mường Be

Cây lộc và trái vàng ở Mường Be

Dổi - cây che mưa giông, nắng, gió những mái nhà Mường. Dổi cho bóng mát - không khí trong lành - cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn.

Tin nóng

Xem nhiều nhất