Tạo dựng thương hiệu hàng địa phương

Tuệ Phương

Sau hơn 10 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tỉnh Tuyên Quang không chỉ tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong sử dụng hàng Việt mà còn góp phần thúc đẩy việc sản xuất hàng hóa; tạo dựng thương hiệu, nhãn mác cho các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa để đưa ra thị trường.

Tạo dựng thương hiệu hàng địa phương

Cam Hàm Yên (Tuyên Quang) ngày càng được người tiêu dùng lựa chọn.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Tuyên Quang Triệu Thị Lún cho biết, 10 năm thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị thành viên của Ban Chỉ đạo CVĐ tỉnh và các huyện, thành phố đã thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền, vận động và lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực. Việc làm trên đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc ưu tiên mua sắm, tiêu dùng, sử dụng hàng Việt.

Hàng năm, Ban Chỉ đạo CVĐ tỉnh và các huyện, thành phố cũng đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; qua đó nâng cao nhận thức, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong sản xuất và sử dụng hàng Việt Nam, tạo sự đồng thuận trong xã hội, sự thống nhất của cả hệ thống chính trị.

“Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo CVĐ tỉnh và các huyện, thành phố đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong phối hợp, tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả CVĐ. Vì vậy, CVĐ đã được triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, gắn với các chương trình, dự án của ngành, tổ chức, đơn vị với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực  như: Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, đặc biệt là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”- bà Triệu Thị Lún nói và cho biết, thực hiện đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020, Ban Chỉ đạo CVĐ tỉnh, chủ trì là Sở Công thương đã phối hợp triển khai xây dựng điểm bán hàng Việt Nam cố định, bền vững với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, nhằm đưa hàng hóa thiết yếu, hàng Việt Nam có thế mạnh đến tay người tiêu dùng, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh xây dựng được 9 điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” ở các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, Na Hang, thành phố Tuyên Quang…

Những điểm bán hàng này đã trở thành địa chỉ tin cậy khi người dân có nhu cầu tìm đến các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, góp phần quảng bá hàng Việt Nam đến tay người tiêu dùng, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Với đặc thù là tỉnh miền núi, chủ yếu sản xuất nông nghiệp, trong những năm qua chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể cũng tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Các sản phẩm hàng hóa nông sản của Tuyên Quang không những đến với bà con vùng sâu, vùng xa mà còn được phân phối, tiêu thụ tại thị trường các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước qua hệ thống các siêu thị, cửa hàng phân phối thực phẩm sạch, các chợ đầu mối và cửa hàng bán lẻ.

“Với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã có sức lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng dân cư, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân và sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của nhân dân các dân tộc; góp phần tích cực vào việc kích cầu tiêu dùng, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế của tỉnh. Thời gian tới, Ban chỉ đạo CVĐ tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền để bà con nhân dân có ý thức hơn trong việc ưu tiên, sử dụng hàng Việt”- bà Triệu Thị Lún chia sẻ.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất