Tạo sinh khí mới trong công tác Mặt trận ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ

Quốc Định

Ngày 7/12, tại Trung tâm Hành chính Bình Dương, Cụm thi đua UBMTTQ Việt Nam các tỉnh miền Đông Nam bộ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận của Cụm năm 2022 (Cụm Đông Nam bộ). Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng và ông Nguyễn Văn Lộc, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có ông Trần Hoàng Thám, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam 7 tỉnh cụm miền Đông Nam bộ.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo về kết quả hoạt động năm qua của cụm, bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, đại diện Cụm trưởng năm 2022 cho biết, Quỹ vì người nghèo 3 cấp của các tỉnh vận động được trên 188 tỷ đồng. Ngoài ra, các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ chương trình an sinh xã hội trực tiếp trị giá hàng ngàn tỷ đồng.

Từ nguồn tiền ủng vận động được, các tỉnh đã tập trung triển khai những hoạt động hỗ trợ người nghèo, trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19 đúng nội dung, đối tượng. Kết quả, MTTQ Việt Nam các tỉnh đã phối hợp xây tặng và sửa chữa gần 2 ngàn căn nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương trị giá gần 129 tỷ đồng. Đặc biệt, các tỉnh trong cụm đã duy trì thực hiện công trình “Xây nhà Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tại tỉnh Bình Dương được 7 căn nhà trị giá 700 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam hỗ trợ xây tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 200 triệu đồng.

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các tỉnh trong cụm tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp với các sở, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời hướng dẫn cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận và hưởng ứng tham gia thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí của cuộc vận động giai đoạn 2021 - 2025. “Qua đó, đã huy động được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như tham gia đóng góp ngày công, hiến đất, các công trình trên đất, ủng hộ kinh phí thực hiện sửa chữa, nâng cấp bê tông, lắp đèn chiếu sáng trên các tuyến đường… trị giá hàng ngàn tỷ đồng”, bà Hạnh nhấn mạnh.

Cũng trong năm 2022, UBMTTQ Việt Nam các tỉnh đã chủ trì giám sát 48 cuộc. Các nội dung giám sát thiết thực, hiệu quả, có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên với các cơ quan nhà nước cùng cấp.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục được củng cố, phát huy hiệu quả và đi vào chiều sâu, góp phần hạn chế những tiêu cực tại cơ sở. Trong năm, MTTQ cấp cơ sở của các tỉnh đã tổ chức hơn 2.400 cuộc giám sát của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, hơn 2 ngàn cuộc giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.

Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2023 theo định hướng của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Cụm Đông Nam bộ đề ra Chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian tới với một số nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19; lựa chọn các nội dung và giải pháp để triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao công tác Mặt trận của UBMTTQ Việt Nam các cấp của 7 tỉnh trong Cụm Đông Nam bộ năm qua đã tích cực chủ động triển khai thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động theo đúng kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, Mặt trận các địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; các hoạt động tuyên truyền được triển khai sâu rộng, nội dung bám sát những nhiệm vụ quan trọng, các phong trào thi đua. “Nhiều địa phương đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với HĐND, UBND và các ngành chức năng tổ chức nhiều mô hình mới và tạo được sinh khí trong công tác Mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự xã hội của địa phương và đất nước”, ông Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Đại biểu các địa phương tham dự hội nghị.
Đại biểu các địa phương tham dự hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đồng tình với các vấn đề còn tồn tại, hạn chế mà Mặt trận các địa phương trong cụm nêu ra. Để công tác Mặt trận được hiệu quả hơn trong năm sau, Phó Chủ tịch đề nghị Mặt trận các địa phương cần tập trung và đưa ra cách làm mới trong triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”, nhất là phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí gắn với triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao với những mô hình, điển hình mới sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, cơ sở.

Chuẩn hóa quy trình, thủ tục, xây dựng định mức phân bổ các nguồn Quỹ để bảo đảm quản lý chặt chẽ, đúng quy định các nguồn lực xã hội do MTTQ chủ trì vận động và quản lý đối với Quỹ cứu trợ, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ phòng chống dịch Covid-19. “Trước mắt, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh tập trung chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Quý Mão 2023. Thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, trách nhiệm và có hiệu quả cao công tác giám sát, phản biện xã hội”, Phó Chủ tịch mong muốn.

Trao cờ chuyển giao đơn vị đảm nhiệm Cụm trưởng Cụm Đông Nam bộ năm 2023 cho tỉnh Đồng Nai.
Trao cờ chuyển giao đơn vị đảm nhiệm Cụm trưởng Cụm Đông Nam bộ năm 2023 cho tỉnh Đồng Nai.

Đề cập đến những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đánh giá, đã nêu bật những kết quả đạt được, những kinh nghiệm hay, các làm sáng tạo, các mô hình, điển hình tiêu biểu và chỉ ra tồn tại hạn chế và nguyên nhân. “Có ý kiến kiến nghị đề xuất với Trung ương trong việc triển khai thực hiện chương trình công tác MTTQ trong năm 2023 và một số vấn đề cụ thể khác, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam ghi nhận, nghiên cứu, tiếp thu và sẽ có trao đổi, trả lời bằng văn bản”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nói.

Tại hội nghị, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương được suy tôn là đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2022; Đồng Nai và Bình Thuận được suy tôn là đơn vị xuất sắc. Kết quả cuối cùng sẽ được UBTƯ MTTQ Việt Nam công bố trong thời gian tới. Ban tổ chức hội nghị cũng đã trao cờ chuyển giao đơn vị đảm nhiệm Cụm trưởng Cụm Đông Nam bộ năm 2023 cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Lời cảm ơn

Lời cảm ơn

Gia đình chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến:
Đoàn kết một lòng, vượt qua thách thức

Đoàn kết một lòng, vượt qua thách thức

Năm 2022 khép lại khi cả nước đã hoàn thành và hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Những thành tựu ấy củng cố thế trận lòng dân, củng cố sự tin tưởng ...
Dưới mái nhà chung

Dưới mái nhà chung

Năm 2022, đất nước phải đương đầu với vô vàn thử thách khi dịch bệnh chồng dịch bệnh, xung đột Nga - Ukraine, thiên tai, lạm phát và suy thoái kinh tế thế giới tác ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất