Tạo sức lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

Trung HiếuẢnh: Quang Vinh

Đó là đề nghị của ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tại Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019, do Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp tổ chức ngày 24/7, tại Hà Nội.

Tạo sức lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Khối phó Khối thi đua; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức trong Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp.

Tích cực, chủ động, sáng tạo

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên.

Các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động tiếp tục được các thành viên trong Khối tổ chức triển khai có hiệu quả mà nòng cốt là các Phong trào“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2021, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại ở phía sau".

Thực hiện Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” , Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã vận động Hội viên hiến trên 650.000 m2 đất, quyên góp ủng hộ gần 100 tỷ đồng và tham gia trên 165 ngàn ngày công lao động để làm mới, sửa chữa, nâng cấp trên 630 km đường giao thông nông thôn; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vận động các cấp hội đóng góp trên 2 triệu ngày công lao động; sửa chữa, bê tông hóa trên 27 nghìn km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa, sửa chữa trên 19 nghìn km kênh mương nội đồng; xây dựng trên 5 nghìn mô hình bảo vệ môi trường nông thôn...

Cùng với đó Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được các thành viên triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ thiên tai được hệ thống Mặt trận và các tổ chức quan tâm thường xuyên.

Trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Mặt trận các cấp đã trích Quỹ "Vì người nghèo" kết hợp với vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, phối hợp với các tổ chức thành viên thăm, tặng quà tết cho các hộ nghèo với tổng số trên 1,79 triệu suất quà trị giá gần 900 tỷ đồng…

Tạo sức lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước - 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu tại Hội nghị.

Công tác khen thưởng được các thành viên trong Khối thực hiện có nền nếp, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ; kịp thời khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất trong lao động sản xuất, dũng cảm bảo vệ người, tài sản trong thiên tai.... Hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng được thực hiện đúng quy định. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện.

Tại hội nghị, đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào Báo cáo kết quả hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2019 và Quy chế hoạt động và bình xét thi đua của Khối, đồng thời đề nghị cần tăng cường phối hợp trong tuyên truyền các điển hình giữa các cơ quan báo chí trong tổ chức; tăng cường công tác phơi hợp trong triển khai các chương trình giám sát tại cơ sở và đẩy mạnh đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân, từ đó góp phần khẳng định vị thế của các tổ chức trong khối.

Khen thưởng phải kịp thời, chính xác

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp trong triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên, hội viên. Đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ, thông qua đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã không tự diễn biến, tự chuyển hóa, không có hiện tượng tiêu cực, lãng phí và chấp hành nghiêm chế độ, tài chính theo đúng quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, 6 tháng đầu năm 2019, việc lãnh đạo chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng ở một số đơn vị chưa thực sự được quan tâm sâu sát; công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế và chưa có sức lan tỏa; việc khen thưởng cho người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo tuy có cải thiện nhưng chưa thực sự tạo được hiệu ứng sâu rộng; công tác phối hợp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động giữa Mặt trận Tổ quốc và các thành viên chưa thật sự gắn kết và chủ động.

Tạo sức lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước - 2

Quang cảnh Hội nghị.

Để hoàn thành thắng lợi các nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các đơn vị trong Khối cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, từ đó, huy động sức mạnh của đoàn viên, hội viên và toàn dân cùng với Chính phủ và chính quyền các cấp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.

“Các phong trào thi đua phải tạo sức lan tỏa và tạo động lực cho mỗi đoàn viên, hội viên cùng hăng hái lao động, sáng tạo để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, các đơn vị trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cùng các nội dung Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong năm 2019 trong đó cần tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tiếp tục phối hợp tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới vì sự hài lòng của người dân là chính là yếu tố quyết định.

Bên cạnh đó mỗi đơn vị trong Khối cần nâng cao chất lượng các chương trình giám sát, phản biện xã hội; Chủ động bám sát và tổ chức các hoạt động tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng để năm bắt tình hình đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân để kịp thời tập hợp, phản ánh và báo cáo với Đảng và Nhà nước.

Nhấn mạnh đến việc đổi mới trong hoạt động thi đua, khen thưởng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, thi đua, khen thưởng phải theo hướng trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng và phải kịp thời, chính xác, có tính giáo dục, nêu gương; chú trọng tới công tác phát hiện, tổng kết và nhân rộng mô hình mới, điển hình tiên tiến; tập trung hướng về người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, tránh việc khen thưởng tràn lan…

Tạo sức lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước - 3

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Tạo sức lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước - 4

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong phát biểu tại Hội nghị.

Tạo sức lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước - 5

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Nguyễn Song Phi phát biểu tại Hội nghị.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tung lò mò

Tung lò mò

Theo tiếng Chăm “tung” nghĩa là ruột, “lò mò” là con bò, dịch ra tiếng Việt nghĩa là lạp xưởng bò. Món “tung lò mò” được làm hoàn toàn từ thịt bò.
Nuôi gà Mông

Nuôi gà Mông

Gà Mông có nguồn gốc từ vùng núi cao phía Bắc, giá gà Mông còn đắt hơn các loại gà khác nhưng lại được tiêu thụ rất chạy.
Lối kiến trúc giao thoa ở một làng cổ

Lối kiến trúc giao thoa ở một làng cổ

Các công trình kiến trúc nhà ở được xây dựng những năm 1920-1945 ở làng Cựu (xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), thể hiện sự giao thoa giữa hai nền văn hóa phương ...
Làm giàu nhờ cây atisô

Làm giàu nhờ cây atisô

Atiso là cây dược liệu mang lại giá trị kinh tế cao. Toàn bộ cây như thân, rễ, lá, hoa đều được sử dụng để làm dược liệu.

Tin nóng

Giúp người nghèo an cư, lạc nghiệp

Giúp người nghèo an cư, lạc nghiệp

Mặc dù trong bối cảnh khó khăn của dịch Covid-19, nhưng trong năm 2021 đã có hơn 200 ngôi nhà vững chãi được Mặt trận các cấp tỉnh Bắc Ninh xây dựng giúp đỡ các hộ nghèo.

Xem nhiều nhất