Tập huấn công tác báo chí cho lãnh đạo các cơ quan báo chí

    P.Cường 

Ngày 11/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác báo chí cho đối tượng là lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm văn Linh phát biểu tại hội nghị.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi dự và chủ trì Hội nghị tập huấn.

Mục đích của Hội nghị tập huấn nhằm tạo điều kiện để các lãnh đạo cơ quan báo chí nắm chắc nội dung cơ bản về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí; vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan báo chí trong việc chấp hành kỷ luật về thông tin; những vấn đề yêu cầu nhiệm vụ đối với các cơ quan báo chí trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời cũng là dịp để lãnh đạo các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương, cán bộ làm công tác tham mưu, chỉ đạo, quản lý báo chí... nắm bắt nội dung một số văn bản chỉ đạo quan trọng của Đảng về báo chí; trao đổi, học hỏi kinh nghiệm công tác quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động báo chí, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí, tổ chức triển khai nội dung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến tháng 6/2017, cả nước có 832 cơ quan báo, tạp chí in, trong đó có 193 báo (Trung ương 86 và địa phương 107), 639 tạp chí (Trung ương 525, địa phương 114); có 150 cơ quan báo điện tử đã cấp phép (trong đó có 125 cơ quan báo in thực hiện loại hình báo điện tử); có 67 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương. Hiện, cả nước có trên 18.000 nhà báo được cấp thẻ và khoảng trên 5.000 phóng viên đang làm việc tại cơ quan báo chí nhưng chưa đủ điều kiện cấp thẻ nhà báo. Số người làm việc trong lĩnh vực báo chí khoảng trên 35.000 người.=

Thời gian qua, phần lớn các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, định hướng chính trị, thực hiện tốt chức năng vừa là cơ quan tuyên truyền của Đảng, Nhà nước vừa là diễn đàn của nhân dân; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới; tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, chống thông tin, quan điểm sai trái, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, thù địch; góp phần quan trọng vào quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và sự nghiệp đổi mới; là cầu nối Việt Nam với bạn bè thế giới.

Tuy nhiên, nhiều cơ quan báo chí chưa quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về báo chí; một số cơ quan báo chí không thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, nhiệm vụ chính trị; một số báo chí có vị trí quan trọng nhưng chậm đổi mới; tình trạng sai sót, thiếu chuẩn xác trong thông tin; khuynh hướng “thương mại hóa”; hệ thống báo chí thiếu quy hoạch. Gần đây, xuất hiện tình trạng có cơ quan báo chí bị ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội, số nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, vi phạm pháp luật có dấu hiệu gia tăng.

Đó là những vấn đề được Hội nghị đặt ra và đề nghị lãnh đạo các cơ quan báo chí khắc phục.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Giải ngân đầu tư công vẫn chậm

Giải ngân đầu tư công vẫn chậm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công là do công tác chuẩn bị đầu tư chậm.

Xem nhiều nhất