Tây Hòa: Hơn 97% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa

Xuân Hiếu

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) vừa tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 và triển khai chương trình hành động năm 2019.

Năm 2018,  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Hòa phối hợp với chính quyền và các đoàn thể triển khai nhiều chương trình hành động hiệu quả. Mặt trận các cấp vận động được hơn 724 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo, đạt hơn 131% chỉ tiêu tỉnh giao.

Từ nguồn quỹ này cùng với sự hỗ trợ của các cấp, huyện đã xây dựng mới và sửa chữa 52 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng; vận động xây dựng và sửa chữa 129 nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách, với số tiền hơn 3,9 tỷ đồng.

Mặt trận các cấp ở địa phương còn đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đến nay, 10/10 xã của huyện Tây Hòa đạt chuẩn nông thôn mới; 70/73 khu dân cư được công nhận thôn, khu phố văn hóa; 32/73 thôn, khu phố đạt danh hiệu thôn, khu phố văn hóa 3 năm liên tục; 31.949 gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm hơn 97% tổng số gia đình trong toàn huyện.     

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Những người 'thổi hồn' các phong trào

Những người 'thổi hồn' các phong trào

Cán bộ Mặt trận trên địa bàn Thủ đô đã không quản ngại vất vả, kiên trì vận động, kết nối người dân, vì khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem nhiều nhất