TCH phát hành gần 50 triệu cổ phiếu

Thái Anh

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH - sàn HOSE) sẽ phát hành thêm 49,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 25:2 để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

TCH phát hành gần 50 triệu cổ phiếu

Theo đó, TCH dự kiến phát hành thêm 49,5 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 25:2, tức người sở hữu 25 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới. Số cổ phiểu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 14/1/2022.

Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán tại ngày 30/9/2021. Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (kỳ kế toán từ 1/4/2021 đến 30/9/2021), tính đến cuối tháng 9/2021, TCH ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 1.931 tỷ đồng.

Sau phát hành, quy mô vốn chủ sở hữu không thay đổi. Tuy nhiên, vốn điều lệ tăng lên 6.682,5 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2021, doanh nghiệp có 1.931 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giữ lại và 285 tỷ đồng thặng dư vốn. Vào giữa tháng 10/2021, công ty đã chào bán thành công 199,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.800 đồng. Số tiền thu về lên tới 2.554 tỷ đồng. Nhờ giá phát hành lớn hơn mệnh giá, TCH cũng ghi nhận thêm phần thặng dư vốn. Cùng đợt tăng vốn này, TCH còn phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ do vậy tăng mạnh lên 6.187 tỷ đồng.

Số tiền thu về từ đợt phát hành này ban đầu dự kiến sử dụng 1.800 tỷ đồng đầu tư dự án Hoàng Huy Commerce và 755 tỷ đồng đầu tư vào dự án Hoàng Huy – Sở Dầu (Hoàng Huy Grand Tower). Sau 2 lần thay đổi mục đích sử dụng vốn trong chưa đầy hai tháng, số tiền đã được dùng để góp vốn vào Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng – doanh nghiệp nhận chuyển nhượng dự án Hoàng Huy – Sở Dầu cách đây không lâu khi dự án đã đáp ứng đủ điều kiện chuyển nhượng toàn bộ. Tương tự, TCH cũng chuyển sang phương án góp vốn gần 1.800 tỷ đồng vào CTCP Phát triển nhà Đại Lộc – đơn vị sở hữu dự án Hoàng Huy Commerce.

Trong nửa đầu niên độ tài chính (1/4/2021 đến 31/3/2022), doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh của Tài chính Hoàng Huy giảm 75% so với cùng kỳ, đạt xấp xỉ 769 tỷ đồng. TCH lãi ròng 290 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm 2020. Mức suy giảm lợi nhuận trên do các dự án bất động sản chưa tới giai đoạn tập trung bàn giao. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu nửa đầu năm đạt 540 đồng.

Mới đây, TCH cũng vừa thông qua Nghị quyết về việc chuyển nhượng toàn bộ gần 106,5 triệu cổ phần thuộc sở hữu tại CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng, tương ứng 99,99% vốn điều lệ.

Bên nhận chuyển nhượng là Tập đoàn Bất động sản CRV - cũng là công ty con của TCH với tỷ lệ lợi ích của TCH tại đây là 60,33%, tỷ lệ quyền biểu quyết là 81,67% (tính đến 30/9). Như vậy sau khi hoàn tất, TCH sẽ không nắm giữ trực tiếp cổ phần tại Xây dựng Đại Thịnh Vượng.

Mục đích của giao dịch chuyển nhượng này là để nâng cao hiệu quả phát triển các dự án bất động sản hướng tới cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành. TCH định hướng tổ chức việc đầu tư dự án thông qua chuyển nhượng các dự án bất động sản (hoặc công ty dự án) cho công ty con là CRV để tập trung phát triển và xây dựng thương hiệu bất động sản.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất