Thái Bình: 5 doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ người lao động ảnh hưởng dịch, chỉ 1 doanh nghiệp đủ điều kiện

Duy Hưng

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Thái Bình, sau khi hoàn thành việc hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19 cho nhóm người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, toàn tỉnh đang tập trung triển khai các bước hỗ trợ các nhóm còn lại.

Trong đó, đến giữa tháng 6/2020, toàn tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ của 5 DN đề nghị hỗ trợ người lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Tuy nhiên, qua thẩm định, chỉ có 1/5 DN đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ, với 52 lao động.

Với nhóm hộ kinh doanh, có 424 hộ làm hồ sơ đề nghị, trong đó 199 hộ đã được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ (tổng số tiền 199 triệu đồng). Nhóm người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, có 323 hồ sơ đề nghị hỗ trợ, trong đó có 65 hồ sơ đã được UBND các xã công khai tại cơ sở.

Nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, toàn tỉnh đã đã tiếp nhận 3.914 hồ sơ, trong đó có 602 lao động bị mất việc làm (của TP Thái Bình, huyện Vũ Thư) được UBND tỉnh phê duyệt cấp kinh phí hỗ trợ (tổng số tiền 602 triệu đồng), đang tiến hành chi trả.

Hiện toàn tỉnh đang tiếp tục tập trung thực hiện công tác rà soát theo chỉ đạo của UBND tỉnh; phấn đấu đến cuối tháng 6/2020 hoàn thành việc lập danh sách tất cả các nhóm đối tượng còn lại, trình UBND tỉnh phê duyệt; hoàn thành chi trả trong tháng 7/2020...

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Minh bạch xử lý xe quá tải

Minh bạch xử lý xe quá tải

Công nghệ cân tự động tốc độ cao giúp giảm tác động của con người, công khai minh bạch trong xử lý xe quá tải.

Tin nóng

Xem nhiều nhất