Thái Nguyên: Tiếp nhận trên 81,5 tỷ đồng vào Quỹ phòng, chống Covid-19

Thanh Giang

Theo ông Phạm Thái Hanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 1/5 đến ngày 18/9, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận trên 81,5 tỷ đồng vào Quỹ phòng, chống Covid-19.

Thực hiện Thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương hỗ trợ kinh phí cho người dân Thái Nguyên đang gặp khó khăn do dịch Covid -19 tại các tỉnh, thành phố phía Nam, đến thời điểm này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng rà soát, chi hỗ trợ cho 11.668 người, với tổng số tiền trên 23,3 tỷ đồng.

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid -19; triển khai Tháng Cao điểm ngày “Vì người nghèo” năm 2021…              

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Người Mông thoát nghèo

Người Mông thoát nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang phối hợp với MTTQ các huyện rà soát những hộ khó khăn nhất, ưu tiên cho “mượn” bò sinh sản.

Xem nhiều nhất