Thái Nguyên: Triển khai dự án rà phá bom mìn, vật nổ giai đoạn 2021-2025

Lan Hương

Để triển khai công tác rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt Dự án rà phá bom mìn, vật nổ giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2022 - 2024.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, HĐND tỉnh đã xem xét quyết định chủ trương đầu tư 2 dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, gồm: Dự án xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã giai đoạn 2021 - 2025; Dự án rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025. Đây là 2 dự án có ý nghĩa lớn trong việc đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Dự án rà phá bom mìn, vật nổ có tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng, diện tích và phạm vi thực hiện khoảng 725 ha, thời gian thực hiện năm 2022 - 2024. Dự án sẽ được thực hiện tại 4 địa phương, gồm: Thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công và huyện Đại Từ.

Theo Báo cáo hiện trạng tồn lưu, ô nhiễm bom mìn vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam của Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam, kết quả điều tra bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại 9 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Thái Nguyên cho thấy cả 9 địa phương đều được xác định ô nhiễm bom mìn, vật nổ; 148 xã phường, thị trấn được xác định ô nhiễm bom mìn vật nổ, chiếm 83% số xã trong toàn tỉnh.

Chính vì vậy, việc triển khai dự án sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn do bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh gây ra, từ đó tạo nguồn đất ổn định, đảm bảo cho cuộc sống và sản xuất của các cư dân trong vùng Dự án, đồng thời, góp phần cải thiện môi trường sống, đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Sớm đánh giá hiệu quả học trực tuyến

Sớm đánh giá hiệu quả học trực tuyến

Ngành giáo dục cần sớm đánh giá hiệu quả của dạy học trực tuyến để nhìn nhận đầy đủ tác động của dịch Covid-19, qua đó chủ động xây dựng chiến lược ứng phó tổng thể lâu dài.

Xem nhiều nhất