Thân nhân có được hỗ trợ nhà ở khi người có công đã từ trần?

Theo VGP

Ông nội của ông Trần Quốc Tuấn (Lào Cai) là Trần Văn Minh, tham gia 2 cuộc kháng chiến; được tặng Huân, Huy chương kháng chiến, đã chết tháng 11/2016. Bà nội ông Tuấn sống trong căn nhà gỗ. Năm 2016 nhà xuống cấp do bị lũ càn quét. Năm 2018, các con đã góp tiền xây căn nhà cấp 4, diện tích 55m2.

Ông Tuấn hỏi, trong trường hợp này, gia đình có được hỗ trợ về nhà ở không, nếu có thì thủ tục như thế nào?

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai trả lời:

Khoản 1, Điều 55 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định: “Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ cải thiện nhà ở tùy theo hoàn cảnh, công lao đóng góp của từng người và khả năng của Nhà nước, địa phương. Việc hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào chế độ ưu đãi cao nhất mà người đó được hưởng và chỉ giải quyết một lần”.

Việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được thực hiện theo quy định tại các văn bản: Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở; Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở; Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Căn cứ các văn bản pháp luật của Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 1/2/2013 về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tại các văn bản trên quy định rõ về đối tượng, điều kiện, nguyên tắc, thủ tục được hỗ trợ, đề nghị ông Trần Quốc Tuấn nghiên cứ kỹ các văn bản để hiểu rõ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công. Riêng danh sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg đã được Trung ương thẩm định từ năm 2014 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Năm 2013 và đầu năm 2014, UBND huyện Bát Xát đã chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các xã tiến hành rà soát đối với hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở. Năm 2014, UBND xã Quang Kim đã tiến hành rà soát những hộ gia đình người có công tại thôn Đồng Quang thì hiện trạng nhà ở của ông Trần Văn Minh tốt nên đối với trường hợp ông Minh không thuộc diện hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

Tháng 8/2016, ông Minh chết. Năm 2018, gia đình ông đã tự xây nhà cấp 4 nên không thuộc đối tượng hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất