Thành Đoàn TP HCM có sai sót trong nâng cấp Nhà Thiếu nhi Thành phố

Lê Anh

Thông báo Kết luận Thanh tra (số 158/TB-TTTP-P3) do Phó Chánh Thanh tra TP Trần Đình Trữ ký, vừa được Chủ tịch UBND TP kết luận và có ý kiến chỉ đạo, trong đó liên quan đến các sai sót, khuyết điểm của Thành đoàn TP HCM..

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã kết luận, chỉ đạo biện pháp xử lý ngay sau khi Thanh tra TP HCM có Kết luận Thanh tra tại Dự án nâng cấp Nhà Thiếu nhi TP HCM do Thành đoàn TP HCM làm chủ đầu tư.

Nhà Thiếu nhi TP HCM. (Ảnh: Website Nhà Thiếu nhi TP).
Nhà Thiếu nhi TP HCM. (Ảnh: Website Nhà Thiếu nhi TP).

Trong quá trình thực hiện dự án, Thành đoàn TP HCM và các đơn vị tham gia thực hiện có thiếu sót, khuyết điểm, trong đó trách nhiệm chính thuộc về Thành đoàn TP HCM (chủ đầu tư dự án) và Cơ quan chủ quản của Nhà Thiếu nhi TP.

Việc Thành đoàn TP HCM không thực hiện đăng tải thông tin kế hoạch đấu thầu dự án trên hệ thống đấu thầu điện tử của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, mà tự giao một đơn vị bên ngoài thực hiện là không đúng quy định của Luật Đấu thầu (2013). Ngoài ra, Chủ đầu tư tự ký hợp đồng với Công ty TNHH TM Kỹ thuật Môi trường Chấn Hưng trong gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống nước thải công trình (gói thầu số 12) trong đó không có biên bản thương lượng hợp đồng.

Thành đoàn TP cũng có sai sót và trách nhiệm liên quan khi để xảy ra tình trạng các thành viên thuộc Ban Quản lý Dự án nâng cấp Nhà Thiếu nhi TP HCM tại thời điểm tổ chức đấu thầu các gói thầu của dự án, nhưng đều không có chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu, đã không đúng với quy định của các Điều 4 và Điều 16 của Luật Đấu thầu (2013).

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều các sai sót, khuyết điểm của Thành đoàn TP HCM trong quá trình triển khai thực hiện Dự án nâng cấp Nhà Thiếu nhi TP HCM.

Theo Kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong, Thành đoàn TP HCM có trách nhiệm tổ chức rút kinh nghiệm trong tập thể Ban Thường vụ Thành đoàn TP và Ban Quản lý Dự án nâng cấp Nhà Thiếu nhi TP và các phòng, ban có liên quan do để xảy ra các sai sót, khuyết điểm kể trên.

Đồng thời, lãnh đạo UBND TP HCM yêu cầu chấn chỉnh, khắc phụ các sai sót trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu; quá trình phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, thương thảo hợp đồng; giám sát việc thực hiện các nhà thầu và nghiệm thu khối lượng.

"Qua đó, rút inh nghiệm sâu sắc để củng cố và nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng tại các dự án", Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo đối với Thành đoàn TP.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất