Thanh Hóa: Giảm hàng loạt trưởng, phó phòng các cấp để tránh chồng chéo trong hoạt động

Anh Tuấn - Đình Minh

Thanh Hóa thực hiện Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy các phòng ban chuyên môn từ cấp huyện trở lên trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó giảm tối thiểu 58 phòng chuyên môn, 141 trưởng, phó phòng từ nay đến hết năm 2025.

Nhiều kết quả đạt được

Ngày 21/7, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký Quyết định số 2725/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và sắp xếp, tổ chức lại tổ chức và số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo Đề án được phê duyệt, Thanh Hóa sẽ giảm hàng loạt Trưởng, phó phòng cấp sở, huyện sau sắp xếp.

Cụ thể, hiện nay tỉnh Thanh Hóa có 19 Sở thuộc UBND tỉnh, với 143 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương, 15 ban, chi cục thuộc sở và 3 tổ chức hành chính đặc thù; có 27 UBND huyện, thị xã, thành phố, với 335 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương (trong đó 16 UBND huyện, thị xã, thành phố miền xuôi và đồng bằng có 12 phòng; 11 UBND huyện miền núi có 13 phòng - thêm Phòng Dân tộc).

Từ nay đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa triển khai sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo hướng tinh gọn.
Từ nay đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa triển khai sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo hướng tinh gọn.

Sau khi sắp xếp lại, về tổ chức, có 8 sở giữ nguyên cơ cấu tổ chức như hiện có, 11 sở có thay đổi về cơ cấu tổ chức do sắp xếp lại các phòng chuyên môn, thuộc sở, thuộc chi cục, gồm: Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Công Thương, Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải. Theo đó, tổng số phòng thuộc sở là 133, giảm 10 phòng. Tổng số phòng thuộc UBND cấp huyện không vượt quá 297, giảm tối thiểu 38 phòng. Tổng số phòng thuộc chi cục là 41, giảm 10 phòng.

Về số lượng cấp trưởng, cấp phó: Trước mắt giảm 10 trưởng cấp phòng thuộc sở, 27 trưởng phòng thuộc UBND cấp huyện; sau khi thực hiện bố trí số lượng cấp phó đúng quy định, số lượng phó trưởng phòng thuộc sở giảm 68 người. Giảm 10 trưởng các phòng thuộc chi cục; sau khi thực hiện bố trí số lượng cấp phó đúng quy định, số lượng phó trưởng phòng thuộc chi cục giảm 26 người.

Về kết quả đạt được, việc tổ chức và hoạt động của các sở và phòng thuộc UBND cấp huyện cơ bản ổn định, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc sở, phòng thuộc UBND cấp huyện quy định khá cụ thể, rõ ràng; hạn chế chồng chéo, trùng lắp; không bỏ sót nhiệm vụ.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, tỉnh Thanh Hóa đã giảm 9 phòng và 3 chi cục, gồm: Sở Nội vụ (giảm 2 phòng); Sở Giáo dục và Đào tạo (giảm 1 phòng); Sở Tư pháp (giảm 1 phòng); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (giảm 1 phòng và 1 Chi cục); Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (giảm 3 phòng và 2 Chi cục); Thanh tra tỉnh (giảm 1 phòng).

Khắc phục những hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tinh giảm biên chế vẫn còn một số hạn chế nhu chức năng, nhiệm vụ của các sở và phòng thuộc UBND cấp huyện chưa được kiện toàn kịp thời theo các quy định mới của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành.

Thanh Hóa hiện có 48 phòng thuộc sở không bảo đảm tiêu chí số lượng công chức tối thiểu.
Thanh Hóa hiện có 48 phòng thuộc sở không bảo đảm tiêu chí số lượng công chức tối thiểu.

Một số phòng, ban, chi cục thuộc sở; phòng thuộc chi cục thuộc sở có quy mô nhỏ, bố trí số lượng cán bộ, công chức ít, dẫn đến việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chưa thực sự hiệu quả; một số phòng, ban, chi cục thuộc sở; phòng thuộc chi cục thuộc sở không đảm bảo tiêu chí về số lượng biên chế công chức tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ; một số sở bố trí số lượng cấp phó phòng nhiều hơn so với quy định hiện hành của Chính phủ.

Toàn tỉnh có 48 phòng và tương đương thuộc sở, 28 phòng thuộc chi cục thuộc sở không bảo đảm tiêu chí số lượng công chức tối thiểu; 56 cấp phó phòng thuộc sở; 16 phó phòng thuộc chi cục thuộc sở cao hơn so với quy định Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Từ những kết quả và hạn chế, Chủ tịch UBN tỉnh yêu cầu, kể từ ngày 20/6/2021, các sở, cơ quan ngang sở thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong. UBND các huyện, thị xã, thành phố tạm thời dừng việc bổ nhiệm các chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương để ưu tiên cho việc bố trí các trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương hiện có khi sắp xếp lại.

Trường hợp đặc biệt cần bổ nhiệm mới trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương, giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ngang sở, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định trước khi thực hiện quy trình nhân sự. 

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

'Tết nhân ái' cho người dân nghèo

'Tết nhân ái' cho người dân nghèo

Trung tâm Truyền hình Nhân đạo phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái 2022” cho các gia đình chính sách, người nghèo, nạn nhân chất độc da ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất