Thanh Hóa: Giám sát, phản biện góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Nguyễn Chung

Trong thời gian tới, MTTQ các cấp tại Thanh Hóa cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là đối với việc xây dựng cơ chế, chính sách. Tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, đặc biệt là giám sát đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng ở cơ sở các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, Nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 14/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 10 (khóa XIV) tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023; nghe UBND tỉnh thông báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; kiện toàn Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 và một số công tác khác. Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng Ban Dân vận Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu khai mạc hội nghị.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng Ban Dân vận Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng Ban Dân vận Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy nhấn mạnh: Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng không ít khó khăn, thách thức. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, Thanh Hóa đã triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề vững chắc, tiếp thêm động lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Góp chung vào thành công đó, MTTQ tỉnh đã luôn bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cổ vũ tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước, đồng tâm hiệp lực chia sẻ khó khăn, đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo tỉnh nhà, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và cả tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị chỉ rõ: Năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác Mặt trận tạo điều kiện cho các cấp ủy, chính quyền, MTTQ cấp dưới có cơ sở thống nhất triển khai thực hiện các nội dung công tác Mặt trận đạt kết quả cao; việc tổ chức triển khai tổ chức quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh được thực hiện bài bản, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng, sát với tình hình thực tế.

MTTQ các cấp tại Thanh Hóa đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tham gia tiêm chủng vắc xin. Tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, các tầng lớp Nhân dân chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19  với số tiền và thiết bị vật tư y tế trị giá trên 23 tỷ đồng. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp đã vận động Nhân dân hiến trên 8,5 ha đất, sửa chữa và làm 79 km đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi; đóng góp trên 131.000 nghìn ngày công; trên 40,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hướng về cơ sở. Trong năm, “Quỹ vì người nghèo” các cấp huy động được 61,76 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ trên cùng với sự tham gia đóng góp, hỗ trợ của các tập thể, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.231 nhà Đại đoàn kết, trị giá  trên 46,2 tỷ đồng. Hoạt động An sinh xã hội tập trung  vận động các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ làm nhà, xây dựng các công trình dân sinh, hỗ trợ phát triển sản xuất đạt  506,8 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa thông báo khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 tại hội nghị.
Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa thông báo khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa thông báo khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2023.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tại Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2022.
Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tại Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tại Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2022. Ông Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Đạt được những thành tích, kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và nỗ lực cố gắng của rất nhiều thế hệ lãnh đạo và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh và đóng góp rất quan trọng của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm 2023 - năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của đất nước, của tỉnh.

MTTQ các cấp cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là đối với việc xây dựng cơ chế, chính sách. Tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, đặc biệt là giám sát đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng ở cơ sở các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, Nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia đóng góp ý kiến thực hiện giám sát và phản biện xã hội đối với hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật về thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt việc tiếp nhận các kiến nghị của Nhân dân để phản biện ánh đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, giám sát chặt chẽ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương, đồng ý cho thôi 2 vị không tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV; bổ sung, thay thế 1 vị tham gia  ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh – người đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh – người đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh – người đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong dịp này, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, bà Phạm Thị Thanh Thủy Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Phương, Trưởng Ban Văn phòng – Tổ chức, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc
Cũng trong dịp này, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, bà Phạm Thị Thanh Thủy Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Phương, Trưởng Ban Văn phòng – Tổ chức, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, bà Phạm Thị Thanh Thủy Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Phương, Trưởng Ban Văn phòng – Tổ chức, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; trao Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 3 đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2022; trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 88 tập thể và 52 cá nhân thuộc hệ thống MTTQ các cấp tỉnh Thanh Hóa đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa tỉnh đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 3 đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2022; trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 88 tập thể và 52 cá nhân thuộc hệ thống MTTQ các cấp tỉnh Thanh Hóa đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022.
Bà Phạm Thị Thanh Thủy Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa tỉnh đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 3 đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2022; trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 88 tập thể và 52 cá nhân thuộc hệ thống MTTQ các cấp tỉnh Thanh Hóa đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Báo Thanh Niên nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Báo Thanh Niên nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho Báo Thanh Niên để ghi nhận thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác trong năm ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất