Thanh Hóa: Sớm đưa nghị quyết Đại hội MTTQ vào cuộc sống

 

Sáng ngày 21/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thanh Hóa: Sớm đưa nghị quyết Đại hội MTTQ vào cuộc sống

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Với tinh thần “đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - hiệu quả”, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết, trong đó xác định 12 chỉ tiêu và 5 chương trình hành động, đề ra các giải pháp cơ bản để triển khai thực hiện chương trình hành động của nhiệm kỳ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Quy định về trách nhiệm của các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV; cán bộ, công chức cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh nắm và báo cáo tình hình nhân dân; các kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội gắn với các chương trình công tác và các khâu đột phá, như: Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động; thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội vì mục tiêu xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng thời, vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp, trong đó chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đưa ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở địa phương, đơn vị nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV vào cuộc sống.

Trên cơ sở các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội, các đơn vị xây dựng kế hoạch kịp thời triển khai việc học tập, quán triệt nghị quyết đại hội ở cấp mình. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, gắn việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết với các cuộc vận động, phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ.

Nguyễn Chung

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất