Thanh toán chi phí khám chữa bệnh Covid-19 tại trạm y tế lưu động

Khanh Lê

Chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các “Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19” được tổng hợp và thanh toán riêng, được tính là chi phí phát sinh do thay đổi phạm vi hoạt động hoặc do thành lập mới.

Cụ thể theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 và tại Trạm y tế lưu động do ngân sách nhà nước bảo đảm theo chi phí thực tế.

Theo đó, về thẩm quyền ký kết phụ lục hợp đồng hoặc hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT mới, bệnh viện được giao phụ trách quản lý, điều hành “cơ sở thu dung, điều trị Covid-19” chịu trách nhiệm ký phụ lục hợp đồng hoặc hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT mới với cơ quan BHXH nơi “cơ sở thu dung, điều trị Covid-19” được thành lập để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.

Trường hợp các bệnh viện thành lập các khu/khoa thu dung, điều trị Covid-19 thì chỉ thực hiện ký phụ lục hợp đồng và không được cấp mã cơ sở khám, chữa bệnh riêng.

Chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị Covid-19: Thực hiện theo quy định về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh và theo hướng dẫn tại Công văn 3100/BYT-BH; Công văn 6373/BYT-BH và Công văn 9262/BHYT-BH.

Về việc lập hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh: Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 lập hồ sơ khám chữa bệnh của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế gửi bệnh viện được giao phụ trách quản lý, điều hành để thực hiện thanh toán.

Trạm y tế lưu động lập hồ sơ khám chữa bệnh của người bệnh gửi Trạm y tế cấp xã trên địa bàn có tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để thực hiện thanh toán chi phí.

Đối với xã, phường, thị trấn không có Trạm y tế cấp xã trên địa bàn có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thì gửi trực tiếp đến cơ sở y tế cấp huyện có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.      

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất