Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo kiểm điểm Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng

Đức Sơn

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của UBND tỉnh và cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều 9/7, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố Thông báo Kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo Kết luận Thanh tra, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp huyện chậm thực hiện gây khó khăn trong quá trình thực hiện giao đất, cho thuê đất.

Việc phê duyệt quy hoạch 3 loại rừng có nơi đã không căn cứ vào thực tế sử dụng đất của địa phương, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc.

Việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất ở một số huyện, thành phố chưa sát với thực tế và nhu cầu sử dụng đất. Thành phố Đà Lạt là nơi triển khai nhiều dự án có thu hồi đất nhưng chính quyền các cấp chưa quan tâm bố trí tại định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện về đất đai.

TTCP cũng phát hiện, một số trường hợp giao đất, thuê đất không qua đấu giá vi phạm quy định của Luật Đất đai. Nhiều dự án được nhà nước giao đất, thuê đất, thuê rừng không đưa đất vào sử dụng, để xảy ra lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, không chấp hành nghĩa vụ về tài chính, vi phạm quy định nhưng chậm hoặc không được xử lý theo quy định.

Ngoài ra, một số trường hợp thấy đơn giá thuê chưa sát với giá thị trường, chậm điều chỉnh sau khi hết thời hạn ổn định giá, để chủ đầu tư chiếm dụng số tiền thuê đất phải nộp, cá biệt có trường hợp miễn giảm sai quy định làm thất thoát Ngân sách nhà nước.

Kết luận thanh tra xác định, việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt còn có biểu hiện hình thức, chưa phát huy được tính cạnh tranh, nhằm mục tiêu tăng thu về Ngân sách nhà nước. Việc miễn giảm tiền thuê đất của một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản chưa phù hợp với quy định làm thất thu Ngân sách nhà nước.

Thanh tra các dự án sử dụng vốn ngoài Ngân sách nhà nước, TTCP phát hiện, công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tiến độ, tình hình thực hiện các dự án đầu tư còn chưa được thường xuyên, kịp thời. Việc xử lý đối với các vi phạm của các dự án chậm tiến độ, dự án đầu tư không hiệu quả, đặc biệt là các dự án không triển khai còn thiếu kiên quyết, còn có biểu hiện buông lỏng quản lý đầu tư ở một số dự án. Bên cạnh đó, việc gia hạn đối với 164 dự án đầu tư ngoài Ngân sách được thuê đất không đúng quy định.

Đối với các dự án sử dụng Ngân sách nhà nước, TTCP kết luận, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến nay chưa thành lập các Ban quản lý dự án chuyên ngành, các Ban quản lý dự án khu vực có đủ điều kiện, năng lực để triển khai thực hiện đầu tư các dự án là chưa đúng theo quy định.

“Một số dự án công trình chủ trương xây dựng chưa tập trung, chưa sát thực tế, còn dàn trải trong đầu tư, không bố trí được vốn dẫn đến thi công dang dở, kéo dài thời gian thực hiện, chậm hoàn thành đưa vào sử dụng, hiệu quả đầu tư thấp, ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở vùng dự án.” Kết luận Thanh tra nêu rõ.

Đáng chú ý, TTCP cho rằng, việc tổ chức đấu thầu ở nhiều gói thầu không hiệu quả, tỷ lệ giảm giá thấp, không đạt mục tiêu trong đấu thầu là tiết kiệm vốn cho Ngân sách nhà nước. Một số gói thầu đấu thầu có biểu hiện hình thức, chủ đầu tư đưa ra các điều kiện, tiêu chuẩn chưa phù hợp vói quy mô gói thầu, làm giảm sự cạnh tranh trong đấu thầu, tạo điều kiện cho một số nhà thầu tham gia để được trúng thầu.

Công tác quản lý thi công xây lắp, công tác nghiệm thu thanh quyết toán ở 15 dự án công trình được thanh tra còn để xảy ra các sai phạm, khuyết điểm như: tính toán khối lượng chưa chính xác, nghiệm thu sai thực tế thi công, áp dụng sai định mức đơn giá dẫn đến phải xử lý, thu hồi lại ngân sách hoặc giảm trừ khi phê duyệt thanh toán hoàn thành.

Công tác thanh quyết toán các dự án hoàn thành vẫn còn tình trạng nhiều dự án hoàn thành nhưng chậm nộp báo cáo quyết toán, chậm phê duyệt quyết toán theo quy định. Một số dự án sau khi quyết toán hoàn thành, việc tạm ứng, thu hồi tạm ứng theo hợp đồng chưa triệt để, còn nhà thầu chiếm dụng vốn day dưa, kéo dài làm giảm hiệu quả sử dụng vốn Ngân sách nhà nước.

“Trách nhiệm để xảy ra vi phạm, tồn tại, khuyết điểm… thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan qua các thời kỳ…” TTCP nhấn mạnh.

Từ các sai phạm trên, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của UBND tỉnh và cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về những thiếu sót, tồn tại vi phạm có liên quan tới trách nhiệm quản lý điều hành được nêu trong kết luận thanh tra.

Căn cứ thẩm quyền chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có liên quan tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, có hình thức xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân liên quan quan đến sai phạm. Đồng thời, TTCP cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra với tổng số tiền 386.329 triệu  đồng.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất