Thanh tra tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

  Đức Sơn

Ngày 5/8, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố quyết định thanh tra tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Theo Quyết định 479/QĐ- TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra công tác quản lý tài chính, tài sản, thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức hợp tác nghiên cứu, đào tạo, liên kết đào tạo và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019. Thời kỳ thanh tra từ năm 2015 đến tháng 12/2019. Khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên.

Đoàn Thanh tra gồm 10 thành viên do ông Nguyễn Hữu Nhường, Thanh tra viên Cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ 3, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, đây là cuộc thanh tra đầu tiên của Thanh tra Chính phủ đối với Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam và là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra Chính phủ.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm yêu cầu các thành viên của Đoàn thanh tra trong qúa trình làm việc với Viện phải thực hiện tốt quy tắc ứng xử, dân chủ, công khai, minh bạch, rõ ràng. Thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra. 

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất