: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:36:40 07/11/2019

[ẢNH] Nga tổng duyệt cho lễ diễu binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ

Hình ảnh Quân đội Liên Xô tổng duyệt cho lễ diễu binh kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười trong giá lạnh và băng tuyết trên Quảng trường Đỏ.

[ẢNH] Nga tổng duyệt cho lễ diễu binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ

Quân đội Nga chuẩn bị cho lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ. (Nguồn: India Today).

[ẢNH] Nga tổng duyệt cho lễ diễu binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ - 1

[ẢNH] Nga tổng duyệt cho lễ diễu binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ - 2

[ẢNH] Nga tổng duyệt cho lễ diễu binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ - 3

Các loại xe tăng từ thời Liên Xô được tân trang lại cho lễ diễu binh. (Nguồn: India Today).

[ẢNH] Nga tổng duyệt cho lễ diễu binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ - 4

Các binh sỹ Nga mặc quân phục của Hồng quân Liên Xô. (Nguồn: India Today).

[ẢNH] Nga tổng duyệt cho lễ diễu binh lịch sử trên Quảng trường Đỏ - 5

Cuộc diễu binh sẽ giúp tăng nhuệ khí cho quân đội Nga. (Nguồn: India Today).

Theo TTXVN