: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Tạm dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách đi, đến Đà Nẵng

UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo bắt đầu từ 0h ngày 1/4, dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định có tuyến đi và đến các bến xe khách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.