: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:49:36 27/08/2019

Cơ hội để thông tuyến cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận vào năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và nhà thầu triển khai dự án khẳng định sẽ bảo đảm thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận vào năm 2020 nếu các nguồn vốn của Trung ương và vốn thương mại cấp đủ. 

Cơ hội để thông tuyến cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận vào năm 2020

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành thị sát việc xây dựng một hợp phần trụ cầu vượt sông trên tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận.

Ngày 27/8, Phó Th tưng Vương Đình Hu cùng lãnh đo các b, ngành Trung ương đã làm vic vi tnh Tin Giang v vic thc hin các nhim v phát trin kinh tế, xã hi, trong đó có vic bo đm trin khai theo đúng cam kết vi Th tưng Chính ph và các tnh trong vùng đng bng sông Cu Long v đu tư, xây dng và đưa vào vn hành đúng tiến đ tuyến cao tc Trung Lương- M Thun. 

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với TP HCM  và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuy nhiên, sau 10 năm triển khai, dự án mới đạt 25% khối lượng công việc (trong đó 3 tháng gần đây sau khi tái khởi động dự án tăng 15% khối lượng), chậm so với yêu cầu đặt ra vì những vướng mắc trong triển khai, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong xác định tổng mức đầu tư điều chỉnh cũng như trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh dự án và huy động vốn. 

Thực hiện yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, tới nay, Bộ đã hoàn thành bàn giao cơ quan đại diện nhà nước của dự án về tỉnh Tiền Giang. Tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành điều chỉnh dự án, bổ sung các cơ chế, chính sách mới, tập trung giải phóng mặt bằng (99,34%) để cùng với Bộ và nhà đầu tư hoàn thành thông xe kỹ thuật trong năm 2020 và hoàn chỉnh thảm nhựa toàn tuyến trong năm 2021. 

C th, B GTVT thm đnh vic điu chnh k thut vi các d án  vùng đt yếu đ đt tiến đ và đưc tnh phê duyt d án điu chnh. Ngoài ra, B cũng đã thm đnh xong mt s h sơ gói thu ca nhà thu là Tp đoàn Đèo Cả. 

Tuy nhiên, theo báo cáo ca B GTVT, tnh Tin Giang và Tp đoàn Đèo C, khó khăn ln nht hin nay là vn đ thu xếp vn tiếp tc đu tư d án. Vi tng mc đu tư sau khi điu chnh là hơn 12.500 t đng, hin nay, vn ca nhà thu đã thu xếp đưc 3.400 t đng, vn t ngun vưt thu ngân sách trung ương năm 2018 là 2.186 t đng (đưc U ban Thưng v Quhi xem xét ti K hp tháng 9/2019), hơn 7.000 t đng vn tín dng mà các ngân hàng thương mi (Vietinbank, BIDV và Agribank) cung cp nếu Tp đoàn Đèo C nâng vn góp lên 3.800 t đng và UBTVQH phê duyt s dng ngun vưt thu nói trên. 

Ti cuc hp, V trưng V Tín dng các ngành kinh tế (NHNN) Nguyn Quc Hùng cho biết căn c vào t l huy đng và cho vay ca h thng ngân hàng thương mi thì Tin Giang vn là tnh tha vn nên có th đu tư vào các d án khác. 

“Qua làm vic vi 3 ngân hàng cho vay d này, ngành ngân hàng s bo đm đ vn, không có ngân hàng này thì s có ngân hàng khác cho vay trên cơ s bo đm phù hp vi quy đnh ca pháp lut”, ông Hùng nói. 

Giám đc khi khách hàng ln ca Ngân hàng Vietinbank cho biết hin nay đã thm đnh xong sơ b d án và tun ti s phi hp vi 2 ngân hàng còn li thm đnh đ đưa ra quyết đnh cp tín dng, nhưng nhà đu tư phi cam kết ti thiu phn vn tham gia d án là 3.800 t đng. 

Trong khi đó Th trưng B Tài chính Trn Xuân Hà cho biết, ngày mai (28/8), U ban Tài chính, Ngân sách ca Quc hi s hoàn thành báo cáo thm tra s dng ngun tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 đ b trí cho d án Trung Lương- M Thun, trình UBTVQH trong tháng 9/2019. 

“Sau khi UBTVQH có Ngh quyết s dng ngun này thì chúng tôi s có th tc chuyn ngun, trình Th tưng giao vn ngay. Khi chuyn sang Tin Giang thì là b trí vn cp theo mc tiêu cho đa phương. Đây là tin “tươi” t vưt thu ngân sách trung ương nên chuyn đưc ngay”, ông Trn Xuân Hà thông báo. 

Sau khi nghe báo cáo ca các b, Phó Th tưng Vương Đình Hu nhn mnh, Quc hi, U ban Thưng v Quc hi và Chính ph và nht là nhân dân và chính quyn các tnh đng bng sông Cu Long đc bit quan tâm ti d án này.  

“Khi UBTVQH đng tình quyết thì Chính ph lp tc có văn bn giao vn cho Tin Giang ngay. Các t chc tín dng, nhà đu tư không phi lo lng vic này”, Phó Th tưng nói. 

Trưc mt, Phó Th tưng đ ngh Tp đoàn Đèo C tiếp tng vn (khong 400 t đng) đ mc 3.800 t đng vn góp vào d án trong tháng 9/2019, đng thi thc hin đàm phán ngay vi các ngân hàng hp đng tín dng đ khi Th tưng và tnh Tin Giang giao vn thì ký hp đng tín dng trong tháng 9/2019 và đy mnh trin khai d án ngay trong tháng 9/2019. 

Ngoài d án cao tc Trung Lương- M Thun, Phó Th tưng cũng cho biết Chính ph cũng kiến ngh Quc hi b trí hơn 900 t đng t ngun vưt thu ngân sách trung ương đ tp trung cho d án cao tc M Thun- Cn Thơ. 

C.T.