: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:37 04/09/2019

Trước 25/9 các trạm BOT hoàn tất thủ tục để thu phí tự động không dừng

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư BOT phải gửi phương án bàn giao, tiến độ thực hiện, quy chế phối hợp về thu phí tự động không dừng về các đơn vị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 25/9/2019 để đảm bảo bàn giao và áp dụng thu phí tự động trước ngày 31/12/2019.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, dù đã có hướng dẫn gửi các đơn vị xây dựng quy trình tổ chức, quản lý thu phí sau khi nhà đầu tư chuyển giao công tác thu phí sang đơn vị thu phí tự động, nhưng hiện mới chỉ có 3 nhà đầu tư BOT gửi báo cáo. Do đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các bên (Công ty TNHH thu phí tự động VETC, nhà đầu tư BOT) cần sớm thống nhất phương án bàn giao, tiếp nhận nhân sự và tài sản trạm thu phí; quy chế phối hợp quản lý, vận hành công tác thu phí...   

H.N.