Thế hệ trẻ gửi gắm niềm tin vào công cuộc phát triển đất nước

M.Loan - H.Vũ - Q. Vinh - V. Mạnh

Ngày 30/1, bên lề Đại hội XIII của Đảng, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai Hà Đức Minh, 34 tuổi - đại biểu trẻ nhất tham dự Đại hội đã chia sẻ những cảm xúc đồng thời gửi gắm niềm tin và những kỳ vọng vào đường lối của Đảng trong công cuộc phát triển đất nước trong thời gian tới.

Thế hệ trẻ gửi gắm niềm tin vào công cuộc phát triển đất nước
Đại biểu Hà Đức Minh - đoàn Đảng bộ tỉnh Lào Cai, trả lời phỏng vấn.

Là đại biểu trẻ nhất tham dự Đại hội, Bí thư Tỉnh đoàn Lao Cai Hà Đức Minh bày tỏ vinh dự, tự hào khi được thay mặt thế hệ trẻ tỉnh Lào Cai tham dự Đại hội XIII của Đảng, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng.

Bày tỏ thống nhất cao với nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Bí thư Tỉnh đoàn Lao Cai cho rằng, trong những năm qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt dành cho thanh niên, xây dựng và ban hành các chủ trương, nội dung quan trọng nhằm tại điều kiện cho đoàn viên, thanh niên có cơ hội phát triển.

Theo đại biểu Hà Đức Minh, trong các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã dành sự quan tâm cũng như đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cho thanh niên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, và chiến lược dài hạn đến năm 2045.

Để đạt được khát vọng như trong các văn kiện Đại hội đề ra: Đến năm 2025, là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Đảng ta đã đề ra các định hướng lớn, trong đó chú trọng đến việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đặc biệt của công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Đặc biệt, các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra những quyết sách, tạo việc làm cho thanh niên, tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo. Trong bối cảnh đó, các bạn trẻ phải xây dựng, bồi đắp kiến thức và kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Chia sẻ những kỳ vọng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai cho biết, là một đại biểu tham dự Đại hội, chúng tôi đảm bảo các nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

“Trước đó, công tác nhân sự đã được triển khai chặt chẽ, chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng, Đại hội lần này sẽ bầu ra các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIII đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước”, đại biểu Hà Đức Minh nói.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất