Thế nào là án treo?

Thế Tuấn

Nhiều bạn đọc nêu thắc mắc: Án treo có phải là một hình phạt không? Giả sử tình huống 2 người bị án treo 6 tháng và thời gian thử thách là 12 tháng. Nhưng một người chấp hành thời gian thử thách đến tháng thứ 10 thì phạm tội mới, người kia đến tháng thứ 4 đã phạm tội mới. 2 trường hợp này có khác gì nhau khi xử lý theo pháp luật không?

Án treo là biện pháp “miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện”. Điều kiện mà pháp luật quy định đó chính là “thời gian thử thách”. Có thể nói hình phạt tù mà tòa án cho bị cáo được hưởng án treo là “tạm thời” chưa bắt bị cáo phải chấp hành mà “treo lên đó”, nếu trong thời gian thử thách mà bị cáo phạm tội mới thì mới bắt bị cáo chấp hành. Nếu hết thời gian thử thách mà bị cáo không phạm tội mới nữa thì coi như không bị phạt tù.

Thời gian thử thách dài hay ngắn, ngoài giới hạn của pháp luật (từ 1 năm đến 5 năm), còn phụ thuộc vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, và đặc biệt là nhân thân của người phạm tội. Thời gian thử thách không phải là thời gian mà người được hưởng án treo “thi hành” hay “chấp hành” hình phạt tù được hưởng án treo.

Khoản 5 Điều 60 Bộ luật Hình sự 1999 quy định: “Đối với người được hưởng án treo mà phạm tội mới trong thời gian thử thách, thì Tòa án quyết định buộc phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 51 của Bộ luật này”.

Theo khoản 6.3 Điều 6 Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP thì: “Đối với người được hưởng án treo mà phạm tội mới trong thời gian thử thách, thì trong mọi trường hợp Tòa án quyết định buộc họ phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 51 của Bộ luật Hình sự”.

Theo đó, trong trường hợp kể trên với 2 người bị án treo 6 tháng và thời gian thử thách là 12 tháng, một người chấp hành thời gian thử thách đến tháng thứ 10 thì phạm tội mới, một người đến tháng thứ 4 phạm tội mới. Khi đó, 2 người đều phải buộc chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp hình phạt của bản án mới, chứ không có gì khác nhau.

Bởi dù là thời gian thử thách được 6 tháng hay 10 tháng thì vẫn là chưa hoàn thành xong thời gian thử thách là 12 tháng. Và việc phạm tội mới cho thấy bị cáo không thực hiện đúng điều kiện thử thách, không tỏ ra ăn năn hối cải, không tự mình rèn luyện, sửa chữa sai lầm, nên sẽ phải buộc chấp hành hình phạt.

Còn trong thời gian thi hành “án treo”, người đó có được đi làm ở huyện, tỉnh khác không?

Luật chỉ cấm người hưởng án treo xuất cảnh, không có quy định cấm người đang hưởng án treo đi làm ở địa phương khác, tuy nhiên khi người hưởng án treo đi khỏi nơi cư trú thì phải có lý do chính đáng và phải có đơn xin phép và được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, họ cũng bị giới hạn về thời gian đi khỏi nơi cư trú nên việc đi làm ở địa phương khác là rất khó thực hiện.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Quy định mới trong nộp thuế thu nhập cá nhân

Quy định mới trong nộp thuế thu nhập cá nhân

Bạn đọc hỏi: Tôi vừa được biết Bộ Tài chính ban hành Thông tư mới sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành, trong đó có quy định ...

Xem nhiều nhất