Thêm 701 doanh nghiệp nợ thuế bị nêu tên

Hồ Hương

Cục Thuế Hà Nội tiếp tục nêu danh sách 701 doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp tháng 9 với số tiền nợ hơn 536,3 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến hết tháng 7/2019, cơ quan này đã công khai lần đầu với 828 đơn vị nợ thuế phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp với tổng số tiền nợ hơn 1.720 tỷ đồng; công khai lại với 411 đơn vị nợ số tiền hơn 4.155 tỷ đồng (các đơn vị này đã được công khai các năm trước 2015, 2016, 2017 hoặc 2018). Tổng cộng đã đăng công khai 1.239 doanh nghiệp và dự án với tổng số tiền nợ là 5.876 tỷ đồng. Kết quả sau khi đăng công khai đã có 552 doanh nghiệp và dự án nộp hơn 314 tỷ đồng vào NSNN.              

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Dự toán thu ngân sách nhà nước tăng

Dự toán thu ngân sách nhà nước tăng

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 3 năm 2022-2024.

Tin nóng

Xem nhiều nhất