Thêm 8 di tích được xếp hạng Di tích Quốc gia

M.Quân

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đưa thêm 8 di tích vào danh mục Di tích Quốc gia.

Thêm 8 di tích được xếp hạng Di tích Quốc gia
Địa điểm Chiến thắng Đồi A Bi.

Cụ thể, các di tích mới được xếp hạng bao gồm Hành cung Lỗ Giang (tỉnh Thái Bình); địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại nhà cụ Nguyễn Thị An (23-25/8/1945) thành phố Hà Nội; chùa Kim Ninh (tỉnh Tuyên Quang); địa điểm lưu niệm Nguyễn Sơn (Từ đường họ Nguyễn) tỉnh Thái Bình; địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quân khu 4 (tỉnh Nghệ An); xưởng in tín phiếu của Liên khu V tại Xà Nay (tỉnh Quảng Ngãi); địa điểm Chiến thắng Đồi A Bia (tỉnh Thừa Thiên - Huế); và địa điểm trận Giồng Bốm (1946) - tỉnh Bạc Liêu.

Các quyết định xếp hạng di tích nêu rõ, UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình cần thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa…

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất